Ρόης Πογιατζής: Η Επίσημη πρόταση και τα 2 εκατ. δολάρια

Ρόης Πογιατζής: Η Επίσημη πρόταση και τα 2 εκατ. δολάρια

Επίσημα κατέθεσε την υποψηφιότητα αλλά και την πρότασή του ο Ρόης Πογιατζής για την ανάληψη της διαχείρισης του
ποδοσφαιρικού τμήματος του σωματείου Ομόνοιας.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του κ. Πογιατζή: 

Επικοινωνώ μαζί σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και με τη παρούσα υποβάλλω επίσημα τη πρόθεση μου για υποβολή λεπτομερούς πρότασης ανάληψης της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος του σωματείου.

Όπως γνωρίζετε αυτή μου η πρόθεση έχει εκδηλωθεί μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης τις προηγούμενες ημέρες αφού έλαβα γνώση ότι ήδη έχει υποβληθεί πρόταση και από άλλο επενδυτή.

Αντιλαμβάνομαι ότι οι προτάσεις δεν θα εξεταστούν από το παρόν διοικητικό συμβούλιο αλλά από αυτό που θα εκλεγεί την ερχόμενη Τετάρτη, το οποίο ενδεχομένως να καθορίσει και την διαδικασία αλλά και να λάβει και οποιεσδήποτε αποφάσεις.

Θέλω να πιστεύω επίσης ότι δεν υπάρχουν προειλημμένες αποφάσεις και ότι όλες οι προτάσεις θα εξεταστούν κατά δίκαιο και ισότιμο τρόπο.

Συνεπώς διαβιβάζω τη παρούσα πρόταση σε εσάς και παρακαλώ όπως ενημερώσετε σχετικά και τα άτομα που θα αποτελέσουν τη νέα διοίκηση.

Η πρόταση μου βασίζεται στους ακόλουθους άξονες:

1. Θα είναι συμφέρουσα για το σωματείο και θα επιλύει οριστικά το πρόβλημα ρευστότητας που το ταλαιπωρεί τόσα χρόνια. Επίσης θα είναι συγκριτικά καλύτερη από την υφιστάμενη πρόταση, όπως έχει δημοσιευθεί.

2. Περιλαμβάνει συνεργασία στο διοικητικό, ποδοσφαιρικό και εμπορικό επίπεδο με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ούτως ώστε με επαγγελματική οργάνωση να επιτευχθεί ο στόχος ανάκαμψης της ομάδας.

3. Περιλαμβάνει ως στόχο την ανέγερσης σταδίου που θα είναι το σπίτι της Ομόνοιας.

4. Διατηρεί σε σημαντικό βαθμό τον λαϊκό και μαζικό χαρακτήρα της Ομόνοιας.

5. Διασφαλίζει ότι όλα τα τμήματα του σωματείου θα συμμετέχουν αποτελεσματικά στο νέο διοικητικό συμβούλιο της νέας εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Μνημόνιο συνεργασίας με την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Έχω ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Το εν λόγω μνημόνιο είναι στη διάθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Θεωρώ ύψιστης σημασίας αυτή τη πτυχή αφού δίνει τη δυνατότητα να μεταφερθεί στην ΟΜΟΝΟΙΑ άμεσα η τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδίκευση που έχει ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στο ποδόσφαιρο.

Η συνεργασία με την ποδοσφαιρική ομάδα της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ η οποία θα συμπεριλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας και την παροχή συμβουλών στους εξής τομείς:

1. Οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας.

2. Οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία υποδομών( προπονητικό κέντρο, στάδιο κτλ).

3. Εμπορικής πολιτικής και διαχείρισης δικαιωμάτων.

4. Λειτουργία και στελέχωσης του ποδοσφαιρικού τμήματος.

5. Θέματα scouting. 6. Οργάνωση και λειτουργία ακαδημιών και ανάπτυξη ποδοσφαιριστών.

7. Συνεργασία στην ανάπτυξη και εξέλιξη ποδοσφαιριστών.

8. Διεξαγωγή φιλικών παιχνιδιών και ενεργειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

2. Η εταιρεία διαχείρισης θα είναι εταιρεία διευρυμένης βάσης.

Πρόθεση μου είναι σταδιακά η εταιρεία που θα αναλάβει την ποδοσφαιρική ΟΜΟΝΟΙΑ να μετατραπεί σε εταιρεία διευρυμένης μετοχικής βάσης δίνοντας την δυνατότητα σε κάθε ΟΜΟΝΟΙΑΤΗ να συμμετέχει μετοχικά.

Δηλαδή προτείνω μετατροπή της εταιρείας που θα αναλάβει την ποδοσφαιρική ΟΜΟΝΟΙΑ σε δημόσια εταιρεία στα επόμενα τρία χρόνια, ως τρόπο για να επιστρέψει η πλειοψηφία της ιδιοκτησίας της εταιρείας (50%+) στα μέλη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Εάν το ποσοστό αυτό δεν συμπληρωθεί, να υπάρξει πρόσκληση στο ευρύτερο κοινό. Τα χρήματα που θα προκύψουν από την έκδοση νέου κεφαλαίου θα πάνε, στην ενίσχυση των κεφαλαίων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ποδόσφαιρο.

3. Οικονομικό σκέλος ίσο ή καλύτερο από τη πρόταση Παπασταύρου.

Για την διαχείριση και ανάληψη του franchise η νέα εταιρεία θα παραχωρήσει προς το σωματείο συγκεκριμένη αμοιβή. Επιπλέον θα αναλάβει την αποπληρωμή των δανείων που αφορούν τα κριτήρια της ΟΥΕΦΑ, θα καταβάλει ποσοστό επί των εμπορικών εισπράξεων και ποσοστού επί των εισπράξεων από τους ευρωπαϊκούς αγώνες τουλάχιστον ισόποσα ή και καλύτερα από την πρόταση που έχει ήδη υποβληθεί.

4. Συνεργασία με άλλα τμήματα.

Η πρόθεση μου είναι να υπάρξει συνεργασία και με τα άλλα τμήματα του σωματείου( Futsal, Volleyball, Basketball) σε περίπτωση που θα το θελήσει το Σωματείο. 5. Αποτελεσματική συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο όλων των οργανωμένων συνόλων που εκφράζουν την ΟΜΟΝΟΙΑ.

Στην διοίκηση της εταιρείας θα συμμετέχουν εκπρόσωποι πέραν του σωματείου και των οργανωμένων συνόλων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ούτως ώστε όλοι να γνωρίζουν τα δεδομένα και να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων.

6. Ιδιόκτητο στάδιο.

Θα γίνει άμεσα προσπάθεια κατασκευής ιδιόκτητου γηπέδου κατά προτίμηση στον χώρο που είχε επιλεγεί αρχικά και στην περίπτωση που ο χώρος αυτός ή μέρος του μπορεί να επιστραφεί από την τράπεζα σε λογική τιμή. Ένα τέτοιο γήπεδο πρέπει να περιλαμβάνει πολλαπλές ψυχαγωγικές και επαγγελματικές χρήσεις, για να εξασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα του σημαντικού αυτού έργου που θα είναι σημείο αναφοράς για τους φιλάθλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

7.Δέσμευση ποσού $2.000.000 USD.

Όπως έχει ήδη δημοσιευθεί έχω ήδη καταθέσει το αρχικό ποσό των $2.000.000 USD ( δύο εκατομμυρίων δολαρίων Αμερικής) για να καλυφθούν άμεσα οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τα κριτήρια της UEFA, σε δεσμευμένο λογαριασμό ( escrow account) του δικηγορικού γραφείου Tarter Krinsky& Drogin LLP, στην Νέα Υόρκη σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης μου. Aντίγραφο του αναφερόμενου εγγράφου επισυνάπτω στη παρούσα.

Με βάση τα πιο πάνω παρακαλώ όπως ενημερωθεί η νέα διοίκηση του σωματείου για τα ακόλουθα:

1. Είμαι έτοιμος εγώ ή εκπρόσωποι μου να κατέλθουν σε διαπραγματεύσεις με το νέο διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του.

2. Ζητώ χρονικό διάστημα 15 ημερών από την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου ούτως ώστε να υποβάλω προσχέδιο συμφωνίας εκχώρησης του ποδοσφαιρικού τμήματος στο σωματείο με σκοπό τη συζήτηση και κατάληξη σε τελική συμφωνία.

Παραμένω στη διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Με εκτίμηση,

ΡΟΗΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ

Λευκωσία 30 Απριλίου 2018