ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έγινε πράξη ο Φορέας Διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Συνήλθε σήμερα για πρώτη φορά, στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ο Φορέας Διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σύνοδος Παιδοβουλής: Οι μαθητές ζητούν να έχουν άποψη στην εκπαίδευση

Οι μαθητές δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα για τις πρόνοιες της μεταρρύθμισης των αναλυτικών προγραμμάτων, είπε η Πρόεδρος της Παιδοβουλής στην Επαρχία…

Κύπρος και Αυστρία υπέγραψαν Μνημόνιο Συνταντίληψης

Μνημόνιο Συναντίληψης στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των τεχνών υπέγραψαν Κύπρος και Αυστρία.