ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Επικίνδυνα παιδικά είδη στην αγορά

Παιχνίδια, παιδικά ρούχα και έπιπλα ανάμεσα στο πλήθος των ακατάλληλων προϊόντων που εντόπισαν οι αρμόδιες αρχές.

Επικίνδυνος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός! (photos)

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν κοινοποιηθεί μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου ταχείας…

Επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που…

Επικίνδυνα ηλεκτρολογικά προϊόντα στην αγορά (photos)

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά τα πιο κάτω προϊόντα, τα οποία δε…

Αποσύρονται επικίνδυνα προϊόντα από την αγορά (Φωτογραφίες)

Σε απόσυρση προϊόντων από την κυπριακή αγορά προχώρησε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών.