ΣΑΦΑΡΙ

Συναρπαστικό σαφάρι 4X4 για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου

Ο Όμιλος Φίλων Αυτοκινήτου εκτός Δρόμου «Το Αγρινό» σε συνεργασία με τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, διοργάνωσαν την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου…