ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Συζητήσεις για μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας στη Βουλή

Εν μέσω επιφυλάξεων για το νέο σύστημα μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας αλλά και συναίνεσης ότι το υφιστάμενο σύστημα πρέπει να…