ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Φορολογία Εισοδήματος: Καμία παράταση στην υποβολή δήλωσης

Δεν θα δοθεί καμία παράταση στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το τρέχον έτος, με την καταληκτική ημερομηνία να είναι…