ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ

Ποιοι οδηγοί διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για να προκαλέσουν θανατηφόρο ατύχημα

Πίσω από τα κάγκελα 36χρνος για επικίνδυνη οδήγηση και χωρίς πιστοποιητικά

Επταήμερη κράτηση 33χρονου και 50χρονου για επικίνδυνη οδήγηση στη Λεμεσό

Κατηγορούνται με τις πιο κάτω κατηγορίες... 

Κινούμενος κίνδυνος συνελήφθη στη Λευκωσία

Στα 148 μg το ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του, ενώ βαρύνεται με σωρεία άλλων καταγγελλιών για επικίνδυνη οδήγηση.