ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Παγκύπριες 2016: Όλα τα θέματα Τεχνολογίας Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης

Αναρτήθιηκαν τα θέματα των εξετάσεων Τεχνολογίας Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης.

Ζ.Αιμιλιανίδου: Απαραίτητες για ανάπτυξη και αύξηση της απασχολησιμότητας οι τεχνικές δεξιότητες

Οι τεχνικές δεξιότητες θεωρούνται απαραίτητες για την ανάπτυξη και την αύξηση της απασχολησιμότητας, επεσήμανε απόψε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και…

Υπουργός Εσωτερικών: Παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα υποστελέχωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών

Είναι γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα υποστελέχωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, παρόλα ταύτα, η Υπηρεσία, με υπερπροσπάθεια του υφιστάμενου…