ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

Πολλές οι αδυναμίες στις Κεντρικές Φυλακές -Προβλήματα από τους δεσμοφύλακες μέχρι και τον εξοπλισμό

Τα σημαντικότερα ευρήματα από τον έλεγχο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στο Τμήμα Φυλακών το 2016.